Команда "dAb Racing" 2022

В составе:     andreo_navarro  dab_zender

ГП "2022 United States"   

 andreo_navarro 51 15-12-10-2-2-8-0-0-2-0
 dab_zender 49 15-12-2-8-2-2-0-8-0-0
  100  

ГП "2022 Italy"   

 andreo_navarro 10 2-0-2-0-0-2-2-0-0-2
 dab_zender 23 15-2-2-0-0-2-2-0-0-0
  33  

ГП "2022 Australia"   

 andreo_navarro 20 0-2-0-2-0-2-8-2-2-2
 dab_zender 33 15-0-0-2-0-2-2-2-8-2
  53  

ГП "2022 Saudi Arabia"   

 andreo_navarro 53 15-12-10-8-2-2-2-0-2-0
 dab_zender 36 2-2-10-8-2-2-2-0-8-0
  89  

ГП "2022 Bahrain"   

 andreo_navarro 12 0-2-2-2-0-2-0-2-2-0
 dab_zender 45 15-0-10-8-2-0-0-0-8-2
  57  

andreo_navarro 2 : 3 dab_zender

Командные баллы