Команда "Octopus Paul F1" 2015

В составе:     loudon_dodd  lar_v_i_l_a

ГП "2015 Абу Даби"   

 loudon_dodd 28 2-2-2-2-0-8-8-0-2-2
 lar_v_i_l_a 34 2-2-2-2-0-8-8-8-0-2
  62  

ГП "2015 Бразилия"   

 loudon_dodd 47 15-12-10-2-0-0-2-2-2-2
 lar_v_i_l_a 49 15-12-10-0-2-0-2-0-0-8
  96  

ГП "2015 Мексика"   

 loudon_dodd 20 0-2-2-2-0-2-8-2-2-0
 lar_v_i_l_a 12 2-2-0-2-2-0-2-0-2-0
  32  

ГП "2015 США"   

 loudon_dodd 21 15-2-2-0-0-0-2-0-0-0
 lar_v_i_l_a 25 15-2-2-0-0-0-2-2-0-2
  46  

ГП "2015 Россия"   

 loudon_dodd 25 15-0-2-0-2-2-2-2-0-0
 lar_v_i_l_a 0
  25  

ГП "2015 Япония"   

 loudon_dodd 39 15-0-10-2-2-0-0-2-8-0
 lar_v_i_l_a 0
  39  

ГП "2015 Сингапур"   

 loudon_dodd 12 0-2-2-2-2-2-2-0-0-0
 lar_v_i_l_a 8 0-2-2-0-0-2-0-0-2-0
  20  

ГП "2015 Италия"   

 loudon_dodd 25 15-2-0-2-2-2-0-0-2-0
 lar_v_i_l_a 29 15-0-2-2-2-0-2-2-2-2
  54  

ГП "2015 Бельгия"   

 loudon_dodd 43 15-12-2-2-0-8-2-0-0-2
 lar_v_i_l_a 35 15-12-0-2-0-2-0-0-2-2
  78  

ГП "2015 Венгрия"   

 loudon_dodd 10 2-2-0-2-0-0-0-0-2-2
 lar_v_i_l_a 10 2-2-2-0-0-2-2-0-0-0
  20  

ГП "2015 Великобритания"   

 loudon_dodd 49 15-12-2-2-2-0-8-8-0-0
 lar_v_i_l_a 53 15-12-10-2-8-0-2-2-2-0
  102  

ГП "2015 Австрия"   

 loudon_dodd 14 2-2-2-2-0-2-2-2-0-0
 lar_v_i_l_a 22 2-2-2-0-8-2-2-0-2-2
  36  

ГП "2015 Канада"   

 loudon_dodd 35 15-2-2-0-2-2-2-2-8-0
 lar_v_i_l_a 47 15-12-2-8-2-8-0-0-0-0
  82  

ГП "2015 Монако"   

 loudon_dodd 45 15-12-10-2-0-0-2-2-0-2
 lar_v_i_l_a 16 2-2-2-2-0-0-0-0-0-8
  61  

ГП "2015 Испания"   

 loudon_dodd 65 15-12-10-2-8-2-8-8-0-0
 lar_v_i_l_a 18 2-2-10-0-2-0-0-2-0-0
  83  

ГП "2015 Бахрейн"   

 loudon_dodd 33 15-2-2-2-2-8-2-0-0-0
 lar_v_i_l_a 25 15-2-2-2-0-2-0-2-0-0
  58  

ГП "2015 Китай"   

 loudon_dodd 27 15-2-2-2-2-2-2-0-0-0
 lar_v_i_l_a 63 15-12-10-8-8-8-2-0-0-0
  90  

ГП "2015 Малайзия "   

 loudon_dodd 34 2-2-2-8-2-8-0-2-8-0
 lar_v_i_l_a 14 2-2-2-0-2-0-2-2-2-0
  48  

ГП "2015 Австралия"   

 loudon_dodd 25 15-2-0-2-2-0-0-2-2-0
 lar_v_i_l_a 10 2-2-0-2-2-2-0-0-0-0
  35  

loudon_dodd 10 : 9 lar_v_i_l_a

Командные баллы