Команда "Octopus Paul F1" 2014

В составе:     lar_v_i_l_a  loudon_dodd

ГП "2014 Абу Даби"   

 lar_v_i_l_a 12 0-2-2-2-0-2-2-0-2-0
 loudon_dodd 31 15-2-0-2-2-2-2-2-2-2
  43  

ГП "2014 Бразилия"   

 lar_v_i_l_a 0
 loudon_dodd 0
  0  

ГП "2014 США"   

 lar_v_i_l_a 22 2-2-10-2-2-0-0-0-2-2
 loudon_dodd 22 2-2-2-2-2-0-2-8-2-0
  44  

ГП "2014 Россия"   

 lar_v_i_l_a 0
 loudon_dodd 35 15-2-2-2-2-8-2-0-0-2
  35  

ГП "2014 Япония"   

 lar_v_i_l_a 41 15-12-10-0-0-2-0-0-2-0
 loudon_dodd 0
  41  

ГП "2014 Сингапур"   

 lar_v_i_l_a 12 0-2-2-2-2-0-0-2-2-0
 loudon_dodd 18 0-2-2-2-2-0-0-0-8-2
  30  

ГП "2014 Италия"   

 lar_v_i_l_a 14 2-2-2-0-2-0-2-2-0-2
 loudon_dodd 14 0-2-2-2-2-2-0-2-2-0
  28  

ГП "2014 Бельгия"   

 lar_v_i_l_a 24 2-0-2-2-8-8-0-2-0-0
 loudon_dodd 22 0-2-2-2-2-0-2-2-2-8
  46  

ГП "2014 Венгрия"   

 lar_v_i_l_a 0
 loudon_dodd 16 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2
  16  

ГП "2014 Германия"   

 lar_v_i_l_a 0
 loudon_dodd 33 15-2-2-2-2-0-2-8-0-0
  33  

ГП "2014 Великобритания"   

 lar_v_i_l_a 43 15-0-10-8-8-2-0-0-0-0
 loudon_dodd 47 15-0-10-2-8-0-2-0-2-8
  90  

ГП "2014 Австрия"   

 lar_v_i_l_a 14 2-2-2-0-2-2-0-0-2-2
 loudon_dodd 0
  14  

ГП "2014 Канада"   

 lar_v_i_l_a 30 0-12-2-2-8-0-2-2-2-0
 loudon_dodd 12 0-2-2-2-2-2-0-2-0-0
  42  

ГП "2014 Монако"   

 lar_v_i_l_a 26 2-2-0-8-8-2-2-2-0-0
 loudon_dodd 51 15-12-0-8-2-0-8-2-2-2
  77  

ГП "2014 Испания"   

 lar_v_i_l_a 51 15-12-10-2-0-0-2-0-2-8
 loudon_dodd 20 2-2-2-2-2-0-8-2-0-0
  71  

ГП "2014 Китай"   

 lar_v_i_l_a 32 2-2-10-8-0-2-0-0-0-8
 loudon_dodd 0
  32  

ГП "2014 Бахрейн"   

 lar_v_i_l_a 14 2-2-2-0-2-2-0-2-2-0
 loudon_dodd 31 15-2-2-2-2-2-2-2-2-0
  45  

ГП "2014 Малайзия"   

 lar_v_i_l_a 39 15-12-2-0-2-2-0-2-2-2
 loudon_dodd 26 2-2-2-0-2-8-0-0-8-2
  65  

ГП "2014 Австралия"   

 lar_v_i_l_a 24 0-2-10-2-2-0-0-0-0-8
 loudon_dodd 12 2-0-2-2-0-2-2-0-2-0
  36  

lar_v_i_l_a 8 : 11 loudon_dodd

Командные баллы