Команда "Octopus Paul F1" 2013

В составе:     loudon_dodd  lar_v_i_l_a

ГП "2013 Бразилия"   

 loudon_dodd 37 15-12-2-2-2-2-0-2-0-0
 lar_v_i_l_a 45 15-12-2-2-2-0-0-8-2-2
  82  

ГП "2013 США"   

 loudon_dodd 27 15-2-2-2-2-2-0-2-0-0
 lar_v_i_l_a 27 15-2-2-2-2-0-2-2-0-0
  54  

ГП "2013 Абу-Даби"   

 loudon_dodd 22 2-2-2-2-2-0-0-2-2-8
 lar_v_i_l_a 35 15-0-2-2-2-2-2-8-0-2
  57  

ГП "2013 Индия"   

 loudon_dodd 39 15-0-0-2-2-8-2-2-0-8
 lar_v_i_l_a 27 15-0-0-2-2-2-0-2-2-2
  66  

ГП "2013 Япония"   

 loudon_dodd 39 15-12-2-2-2-0-2-2-2-0
 lar_v_i_l_a 29 15-0-2-2-2-2-2-2-0-2
  68  

ГП "2013 Корея"   

 loudon_dodd 14 2-2-2-2-2-0-2-2-0-0
 lar_v_i_l_a 27 15-2-2-2-2-0-2-0-2-0
  41  

ГП "2013 Сингапур"   

 loudon_dodd 51 15-12-2-8-2-0-2-2-8-0
 lar_v_i_l_a 43 15-2-2-8-2-2-8-2-2-0
  94  

ГП "2013 Италия"   

 loudon_dodd 16 2-2-2-2-2-0-2-0-2-2
 lar_v_i_l_a 14 2-2-2-2-2-0-2-0-0-2
  30  

ГП "2013 Бельгия"   

 loudon_dodd 40 2-12-2-0-2-2-8-2-2-8
 lar_v_i_l_a 30 0-2-10-2-8-2-2-0-2-2
  70  

ГП "2013 Венгрия"   

 loudon_dodd 16 2-2-2-2-2-2-0-0-2-2
 lar_v_i_l_a 32 2-12-2-2-8-2-2-2-0-0
  48  

ГП "2013 Германии"   

 loudon_dodd 16 2-2-2-2-2-2-2-0-0-2
 lar_v_i_l_a 35 15-2-2-2-2-0-8-0-2-2
  51  

ГП "2013 Великобритания"   

 loudon_dodd 22 2-0-2-2-2-8-2-2-0-2
 lar_v_i_l_a 12 2-2-2-0-0-2-2-2-0-0
  34  

ГП "2013 Канада"   

 loudon_dodd 32 2-2-10-2-2-2-2-2-0-8
 lar_v_i_l_a 16 2-2-2-2-2-2-2-0-0-2
  48  

ГП "2013 Монако"   

 loudon_dodd 16 2-2-2-2-2-2-0-0-2-2
 lar_v_i_l_a 22 2-2-2-2-2-8-0-0-2-2
  38  

ГП "2013 Испания"   

 loudon_dodd 29 15-0-2-2-2-2-2-2-0-2
 lar_v_i_l_a 16 2-2-2-2-2-0-2-2-0-2
  45  

ГП "2013 Бахрейн"   

 loudon_dodd 24 2-2-2-2-2-0-8-2-2-2
 lar_v_i_l_a 22 2-2-2-2-2-0-8-2-0-2
  46  

ГП "2013 Китай"   

 loudon_dodd 20 2-2-10-2-0-2-2-0-0-0
 lar_v_i_l_a 37 15-12-2-2-0-2-2-0-0-2
  57  

ГП "2013 Малайзия"   

 loudon_dodd 20 0-2-10-2-2-2-2-0-0-0
 lar_v_i_l_a 29 15-2-0-2-0-2-2-2-2-2
  49  

ГП "2013 Австралия"   

 loudon_dodd 16 2-2-2-2-2-2-0-2-0-2
 lar_v_i_l_a 32 2-12-2-2-8-2-0-2-2-0
  48  

loudon_dodd 9 : 10 lar_v_i_l_a

Командные баллы